Analisa Fundamental

-Analisa fundamental adalah kajian dari data ekonomi dan kesannya akan berlaku pada nilai matawang mengikut negara,yang lebih di kenali ramai sebagai FA (Fundamental Analysis)dengan ini trader-trader dapat melihat secara keseluruhan trend yang berlaku dan dapat membuat analisa hala tuju currency sama ada jangka masa pendek dan panjang -Kebanyakan trader baru tidak suka trade menggunakan FA,kerana … Continue reading Analisa Fundamental