Secure2U Maybank Lebih Selamat

Malayan Banking Berhad (Maybank) akan berhijrah sepenuhnya kepada kaedah pengesahan yang lebih selamat melalui kaedah Secure2U dan akan digunakan sepenuhnya menjelang tahun 2023. Selain itu, Penghijrahan kaedah pengesahan ini merupakan inisiatif dan cara yang lebih selamat bagi membendung masalah penipuan kewangan yang berlaku melibatkan penggodaman One-Time Passwords (OTP) dan menyebabkan mangsa kehilangan wang dari […]

Secure2U Maybank Lebih Selamat Read More »